Rechtsgebieden

Kies een rechtsgebied

Arbeidsrecht

Bij M-A Juridisch Advies & Ondersteuning kunt u terecht voor al uw vragen op het gebied van arbeidsrecht. Het Burgerlijk Wetboek (BW) bevat de belangrijkste regels van het arbeidsrecht. In het Burgerlijk Wetboek staan regels en bepalingen waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden. 

U kunt bij M-A Juridisch Advies & Ondersteuning terecht voor o.a.:

* Vragen over uw arbeidsovereenkomst

* Arbeidsconflicten

* Ontslagprocedure

* Diversen

Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan regels waaraan het bestuursorgaan zich moet houden bij het nemen van besluiten. De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In de Awb staat beschreven hoe het bestuursorgaan besluiten moet voorbereiden, bekendmaken en binnen welke termijn het bestuursorgaan een besluit moet nemen.

Bent u het niet eens met een beslissing van het bestuursorgaan? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken (Let op, soms is het vier weken) tegen dit besluit. Wilt u advies of begeleiding bij het opstellen van een bezwaarschrift? U kunt hiervoor terecht bij M-A Juridisch Advies & Ondersteuning.

Consumentenrecht

Koopt u als consument iets bij een verkoper, dit kan zowel online, als in een winkel, dan is er sprake van een consumentenkoop. Consumentenkoop regelt de mondelinge of schriftelijke afspraken die gelden tussen de verkoper en de consument. In het consumentenrecht is geregeld wat uw rechten en plichten zijn.

Heeft u iets gekocht en ondervind u problemen? M-A Juridisch Advies & Ondersteuning helpt u stap voor stap.

Huurrecht

Bij het huren van een woonruimte en/of bedrijfsruimte gelden er regels voor zowel de huurder als de verhuurder. De regels staan beschreven in het Burgerlijk Wetboek (BW). Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent wat de regels zijn, want het kan problemen voorkomen en soms veel geld besparen. 

U kunt bij M-A Juridisch Advies & Ondersteuning terecht voor o.a.:

* Vragen over uw huurcontract

* Huurprijs

* All-in huurprijs

* Gebreken

* Diversen

Sociale zekerheidsrecht

Het stelsel sociale zekerheidsrecht zorgt ervoor dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid een inkomen hebben. Sociale zekerheidsrecht is een onderdeel van het bestuursrecht waar rechten en plichten uit voortvloeien. 

Deze rechten en plichten gelden voor iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid. Wilt u weten op welke sociale voorziening u een beroep kunt doen? Of heeft u andere vragen over het sociale zekerheidsrecht? Neem gerust contact op met M-A Juridisch Advies & Ondersteuning.

Mediation

Heeft u een juridisch geschil, echter is uw voorkeur om er onderling uit te komen? Dan kan M-A Juridisch Advies & Ondersteuning u helpen om te bemiddelen. Als mediator zorgt M-A Juridisch Advies & Ondersteuning, dat u er samen met de tegenpartij uitkomt, zonder tussenkomst van een rechter. Dit scheelt uiteraard ook in de kosten.

Hebt u vragen?
Wij staan voor u klaar!